Performance countery pro AADSync

Postup sice žádné performance countery neopraví, ale v logu se přestanou množit chyby. Dle MS supportu bude opraveno v dalších verzích, chyby se přelila z FIMu.

  1. Delete registry key: [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\services\ FIMSynchronizationService\Performance]
  2. Recreate the ‚Performance‘ registry key.
  3. unlodctr.exe FIMSynchronizationService
  4. lodctr.exe „C:\Program Files\Microsoft Forefront Identity Manager\2010\Synchronization Service\Bin\mmsperf.ini“

http://blogs.technet.com/b/steady/archive/2015/01/12/aadsync-the-server-encountered-an-unexpected-error-creating-performance-counters-for.aspx

http://social.technet.microsoft.com/wiki/contents/articles/16631.troubleshooting-fim-sync-eventid-6313-unable-to-load-performance-counters-for-management-agent.aspx