Dlouhé řetězce v certifikátech

Microsofí CA omezuje délku řetězců ve vystavených certifikátech (64 znaků podle CCITT) a nepovolí certikát vystavit.

To je celkem opruz při složité struktuře OU nebo prapodivných jménech např. u Code Signing certifikátů.

Kontrola lze vypnout přes

certutil -setreg ca\EnforceX500NameLengths 0

Původní stav pak přes

certutil -setreg ca\EnforceX500NameLengths 1