Timeout pro login page na UAG 2010

UAG má defaultní timeout pro login page nastavený na 4 minuty.

Pro změnu je potřeba vytvořit nový REG_DWORD s hodnotou v sekundách (od 60ti nahoru):

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\WhaleCom\e-Gap\von\URLFilter\PreLoginTimeOutSec

Forefront UAG registry keys: https://technet.microsoft.com/en-us/library/ee809087.aspx