Dlouhé řetězce v certifikátech

Microsofí CA omezuje délku řetězců ve vystavených certifikátech (64 znaků podle CCITT) a nepovolí certikát vystavit.

To je celkem opruz při složité struktuře OU nebo prapodivných jménech např. u Code Signing certifikátů.

Kontrola lze vypnout přes

certutil -setreg ca\EnforceX500NameLengths 0

Původní stav pak přes

certutil -setreg ca\EnforceX500NameLengths 1

SSD a rok bez TRIMu

Po necelém roce provozu s vypnutou podporou TRIMu (nechtěl jsem si komplikovat život vypnutím podepisování Kextu v OS X 10.10) jsem TRIM zkusmo aktivoval a nechal proběhnout.

Těžko hodnotit dopad na životnost SSD disku, ale co se týká výkonu, žádné ohromující výsledky „experiment“ nepřinesl.

Trim1Trim2