Přihlašování bez hesla (Password-less sign-in)

Jen si zde odložím screenshoty k aktivaci a používání nedávno oznámeného přihlašování bez hesla od Microsoftu.

Podstatné je mít na mysli:

  • Tento způsob přihlašování je výchozí, a přebíjí tedy např. přihlašování přes ADFS (!)
  • Uživatelé musí mít možnost registrovat zařízení a musí používat MFA
  • Autenticator může být registrová pouze do jednoho tenantu 🙁
  • Funkce je prozatím v preview, nefunguje vždy úplně spolehlivě

1/ Aktivace na úrovni tenantu: 

New-AzureADPolicy -Type AuthenticatorAppSignInPolicy -Definition ‚{„AuthenticatorAppSignInPolicy“:{„Enabled“:true}}‘ -isOrganizationDefault $true -DisplayName AuthenticatorAppSignIn

 

2/ Stažení a registrace aplikace Microsoft Authenticator 

3/ Přídání účtu (pokud čistě náhodou už nemáme…).

4/ Pro účet povolíme přihlašování telefonem. U účtu se objeví nový indikátor

4/ Hotovo, a testujeme přihlášení, např. na https://portal.office.com

Klasika, zadáme email.

5/ Místo požadavku na zadání hesla vyskočí číslo, které si chvíli musíme pamatovat 🙂

Dobrá zpráva je, že pro případ nouze můžeme stále zadat heslo (třeba když máme telefon v ložnici nebo jiném nedosažitelném místě).

6/ Kdo používá Apple Watch, tak zjistí, že má smůlu. Snad Microsoft vyrobí samostatnou aplikaci pro hodinky.

7/ V telefonu už to vypadá lépe, potvrdíme číslo z přihlašovacího dialogu:

8/ Následuje potvrzení biometrikou

9/ A jsme přihlášeni!

 

Prozatím odpozorováno:

  • Prozatím proces ověřování ne vždy spadne do režimu bez hesla, občas se prostě objeví standardní dialog
  • Občas v přihlašovacím dialogu chybí číslo a nelze se přihlásit jinak než heslem, případně učinit druhý pokus
  • Občas dorazí oznámení bez čísla, takže ho stačí jen potvrdit. Jen člověk neví, co potvrzuje
  • Přihlášení heslem a MFA je vlastně trochu rychlejší a pohodlnější, obzvláště se správcem hesel (ale nám jde o bezpečnost)
  • Standardní MFA (kódy) může mít člověk na dvou telefonech, jedné aplikaci a hodinkách. Password-less potřebuje jedno jediné zařízení.

Pro další testování mám připraven Yubi a další tři U2F hračky. Těším se na dostupnost ověřování s U2F, dám vědět jak to ne/chodí!

Linky:

První informace:

https://techcommunity.microsoft.com/t5/Azure-Active-Directory-Identity/Announcing-password-less-login-identity-governance-and-more-for/ba-p/262472

Postup aktivace a známé problémy:

https://docs.microsoft.com/en-us/azure/active-directory/authentication/howto-authentication-phone-sign-in

How to migrate AAD Connect database to a new SQL server

 

1/ Stop + disable „Microsoft Azure AD Sync“ (ADSync)

2/ Migrate database to new SQL server (CI collation etc, see https://docs.microsoft.com/en-us/azure/active-directory/connect/active-directory-aadconnect-prerequisites)

3/ Restore db owner + permissions for a service account on new SQL server

4/ Backup registry:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\ADSync\Parameters
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\MSOLCoExistence\CurrentVersion

5/ Update registry with new SQL server/instance name

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\ADSync\Parameters\SQLInstance
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\ADSync\Parameters\Server
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\MSOLCoExistence\CurrentVersion\SqlInstanceName
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\MSOLCoExistence\CurrentVersion\SqlServerName

6/ Start „Microsoft Azure AD Sync“ (ADSync)

7/ Check logs + sync manager console

8/ 🙂

Let’s Encrypt na Windows Server 2016 – PowerShell a ACMESharp #2 – skript PoC

Rychlá a nedokonalá implementace automatizace vystavování nových Let’s Encrypt certifikátů pro Web Application Proxy na Windows Serveru 2016. Samozřejmě předpokládáme již nakonfigurované prostředí (vault, ověřené domény a definované aliasy pro domény)  – např. podle http://www.jan-zak.cz/lets-encrypt-ws2016-powershell-acmesharp/  🙂

Doporučná perioda vystavování je 60 dnů, takže stačí nastavit Task Scheduler na každé dva měsíce a máme vystaráno (samozřejmě dokud se něco nezmění na straně LE).

 

Let’s Encrypt na Windows Server 2016 – PowerShell a ACMESharp

Po prodeji StartSSL WoSignu jsou jejich certifikáty prozatím nepoužitelné, proto jsem se musel po roce vrátit k prozkoumání aktuálního stavu nasazení Let’s Encrypt na Windows Serveru. Naštěstí už je k dispozici sada commandletů pro PowerShell ACMESharp (aktuálně ve verzi 0.8.1), která překvapivě funguje :).

Níže uvedený postup funguje s PowerShellem v5, ale starší verze by měly fungovat víceméně stejně (s výjimkou komplikovanější instalace z PowerShell Gallery).

1/ Instalace ACMESharpu

Vytvoříme pracovní adresář a stáhneme modul z PowerShell Gallery vč. podpory NuGet:

Naimportujeme modul a koukneme, co umí:

2/ Vytvoření „trezoru“

Nyní je třeba se dobře rozmyslet, jak/zda hodláme automatizovat následné vystavování certifikátů (jsou platné 90 dnů). Pokud je PS spuštěn pod admin účtem, adresář s vaultem se vytvoří v „C:\ProgramData“ a bude použitelná pro všechny. V opačném případě se vault vytovří v uživatelském profilu.

Použitý email se potvrzovat nemusí, ale rozhodně je dobrý nápad použít skutečný a funkční email 🙂

Tady můžete poprvé narazit na chybu serveru:

Poučení – chyby jsou docela časté, nejlepší je zkusit později znovu. Na to je potřeba pamatovat při následné automatizaci. Takže znovu:

Kontrola co máme ve vaultu (zatím nic moc):

3/ Registrace a potvrzení vlastnictví domény

Teď zaregistrovat doménová jména, která hodláte v certifikátech používat, a nastavit jim aliasy. Ty se následně často používají, rozhodně volte rozumná a jednoznačné hodnoty:

Status je „pending“, nyní je potřeba ověřit vlastnictví domény. K dispozici je více možností, mně nejvíce vyhovuje vytvoření TXT záznamů v DNS:

Podle instrukcí vytvořte novou položku v DNS a počkejte na replikaci:

Nyní můžeme odeslat požadavek na kontrolu a schválení:

Počkáme a zkontrolujeme stav:

Pokud máme „valid“, můžeme pokračovat. Jen pro zajímavost, co máme ve vaultu:

4/ Vytvoření a odeslání žádosti o certifikát

Pro vytvoření jednoduchého certifikát s jediným předmětem (CN) stačí např.:

Opět nezapomeňte na rozumné pojmenování certifikátu (alias).

Pro certifikát se SAN/DNS atributy je potřeba zaregistovat (a ověřit) další jména:

Certifikáty (resp. žádosti) si můžete připravit ještě před ověřením vlastnictví domény, s odesláním ale počkejte na úspěšné ověření.

Žádosti ve vaultu jsou prozatím ve sériových čísel a dalších informací:

Odeslání žádosti k podpisu:

Pokus o odeslání žádosti obsahující neověřená DNS jména skončí chybovou hláškou:

Rychlá oprava:

Následné odeslání k podpisu skončí s chybou (již bylo odesláno), ale můžeme podepsání vynutit:

Při výpisu certifikátů je dobré zkontrolovat, zda certifikáty obsahují „IssuerSerialNumber“ a další náležitosti. Pokud ne, je potřeba provést aktualizaci – jinak  nebude možné certifikáty vyexportovat:

Provedeme update a následný export certifikátu do souboru .PFX s heslem:

Export intermediate certifikátu (lze předpokládat občasné změny):

5 /Instalace certifikátu

Konverze hesla a následný import certifikátů a privátních klíců do úložiště Windows:

Kontrola:

..a kontrola obsahu vaultu:

Nyní konečně můžeme nakonfigurovt aplikace a naimportovat certifikáty autorit do úložišť 🙂 Samozřejmě existují i jednodušší postupy (např. pro IIS), nicméně to na serveru nemusí být vždy k dispozici a tento univerzální postup mi přijde nejvhodnější, a vystavování nových certifikátů již naštěstí není tak komplikované.

7/ Automatizace – nástřel skriptu

Velice jednoduchá a chyby neošetřující skript pro vystavení nových certifikátů je k dispozici na Let’s Encrypt na Windows Server 2016 – PowerShell a ACMESharp #2 – skript PoC

Doporučná perioda vystavování je 60 dnů, takže stačí nastavit Task Scheduler na každé dva měsíce a máme vystaráno (samozřejmě dokud se něco nezmění na straně LE).

6/ Textové poznámky

7/ Odkazy

https://github.com/ebekker/ACMESharp/wiki/Quick-Start

https://www.powershellgallery.com/packages/ACMESharp/0.8.1

ADFS 4 (2016) není schopen přidat nebo aktualizovat RPT z metadat

Taková škaredá chyba v GUI ADFS serveru 2016 – v posledních buildech nelze aktualizovat RPT z metadat, a dokonce není možné vytvořit nový RPT.
Veškeré pokusy končí chybyou „An error occured during an attempt to read the federation metadata. Verify that specified URL or host name is valid federation metadata endpoint.“
2016-11-27_10-44-46

Naštěstí je možné použít např. Add-AdfsRelyingPartyTrust nebo Update-AdfsRelyingPartyTrust:

2016-11-27_10-44-46_01

Tak snad nám to soudruzi z Redmondu brzy opraví.

Používáme cookies. Další informace

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close